Új Nemzedék Központ

Kutatások bizonyítják, hogy a magyar fiatalok – hasonlóan európai társaikhoz – bizonytalanok saját jövőjükkel kapcsolatban. Ugyanakkor az EB szereplés és a riói olimpia sikerei azt is megmutatták, hogy a magyar fiatalok vágynak a sikerre és arra, hogy tehetségüket kibontakoztathassák. A bennük rejlő kettősségnek azonban figyelemreméltó következményei is vannak: sokszor magárahagyatottság-érzetük van, közösségnélküliek és a generációk közötti kommunikáció is elsekélyesedik. Ez a szociális tőke gyengülésén és leépülésén túl, mérhető gazdasági kiesést is okozhat idővel.

Azt gondoljuk, hogy a trend megfordításához jól működő és aktív közösségekre van szükség, amelyekből a fiatalok inspirációkat meríthetnek, és fejleszthetik szociális képességeiket, tudásukat, szociális tőkéjüket.

Az Új Nemzedék Központ szakemberei átfogó, fiatalokat célzó, 2020-ig tartó  programot dolgoztak ki. Az  „Új Nemzedék Újratöltve” c. kiemelt projekt  célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése, a helyi ifjúsági közösségek és az önkéntes tevékenység támogatása.  Ehhez kapcsolódóan húsz közösségi teret  üzemeltetünk,  melyekben   több mint 10 ezer programot  valósítunk meg 2020-ig. Az Új Nemzedék Központ tehát országos hálózatot építve minden megyeszékhelyen, továbbá Budapesten, összesen 20 felszerelt, szakmai és szabadidős programokat egyaránt kínáló közösségi térrel várja a fiatalokat.

A másik nagy programunk, a „Tehetségek Magyarországa” projekt, amelyet a MATEHETSZ szakembereivel együtt valósítunk meg 2020-ig. Ebben a projektben az a célunk, hogy a tehetségek felismerését, a tehetséggondozó műhelyek fejlesztését támogassuk. Azt szeretnénk, hogy egyetlen tehetség se kallódjon el, hiszen ez nem csupán egyéni, hanem közösségi érdek is.

A 12-25 év közötti célcsoport igényeihez igazodó ifjúságszakmai események és sportprogramok mellett az ÚNK irodát nyitott Londonban, melynek egyik alapvető célja az Egyesült Királyságban és a Magyarországon élő fiatal tehetségek közötti kapcsolat kiépítése.
Azon dolgozunk, hogy a kinti tehetségeket beazonosítsuk, és ha lehet hazai tehetségprogramokba integráljuk őket, például publikációs lehetőséget, kutatási projektet vagy mentort keresve számukra.

Az ÚNK ingyenes szolgáltatásaival, programjaival több, mint 400 ezer fiatal találkozott idáig. A 2016-2020 közötti időszakban tovább kívánjuk emelni az elért fiatalok számát, melynek keretében legalább 800 ezer elérést tűztünk ki célul.

Intézményünk számára a magyar vonatkozású sportesemények támogatása, fiatalokból álló szurkolói klubok erősítése kiemelt fontosságú. A 2016-os Futball-Európa-bajnokság idején közel 5 000 fiatal szurkolta végig a magyar válogatott sikereit az Új Nemzedék budapesti és megyeszékhelyeken található tereiben, kültéri vetítésein.

Az ÚNK egy olyan intézmény, amely ott van, ahol a fiatalok: Budapesten és országosan, fiatalok számára nyitott közösségi terekben és szabadtéri rendezvényeken, népszerű fesztiválokon, külföldön, hazai és nemzetközi konferenciákon, oktatási intézményekben, expókon és a közösségi térben.

További információ:  ujnemzedek.hu/impresszum

 

Az Új Nemzedék Újratöltve projektről

Az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 azonosítószámú, Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve projekt (továbbiakban: projekt) átfogó célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelése, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmódjának megerősítése. Mindehhez a fiatalokat célzottan megszólító programok megvalósításával és közvetlen programok támogatásával, valamint az őket körülvevő elsődleges társadalmi közeg – családok, helyi közösségek, kortárs csoportok – fejlesztésével, illetve a korosztály élethelyzetére befolyással bíró ágazatok szereplői együttműködésének mélyítésével, a helyi ifjúsági munka, valamint az önkéntes tevékenység komplex, módszertani fejlesztésével kívánunk hozzájárulni.

A projekt hozzájárul továbbá az Ifjúsági Garancia Program céljainak megvalósításához azzal, hogy javítja az ifjúságügyi szakterülethez tartozó közszolgáltatók információ és szolgáltatás közvetítő funkcióit, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférést a célcsoport körében, kiemelt figyelemmel a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A projekt végső célja a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősítését célzó támogatási rendszer kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése. A beavatkozások hozzájárulnak a fiatalok helyi aktív közösségi szerepvállalásához, ezen keresztül az adott régió fejlődéséhez. A projekt hozzájárul a Nemzeti Önkéntes Stratégia céljainak megvalósításához, eredményeként nő az önkéntesek száma, az önkéntes tevékenységet támogató szolgáltató rendszer stabilan működik majd, az önkéntesség a társadalom, és különösen a fiatalok széles körében ismert és elismert tevékenységgé válik.

 

A kedvezményezett neve: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt azonosító száma: EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001

A projekt címe: KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRATÖLTVE

A szerződött támogatás összege: 4,423 MILLIÁRD FORINT, mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.