Hogyan érvényesítsd az akaratod a munkahelyen!

16/10/13 csütörtök
ujnemzedek.hu
Egy vezetőnek és egy beosztottnak is tudnia kell érvelni döntései, véleménye mellett. Megpróbálunk néhány tippet felsorakoztatni, hogy könnyebben tudd megvédeni az igazad és persze önmagad is! Hogy valaki véleményét megváltoztassuk vagy befolyásoljuk sok módszer létezik. Kiemeltünk néhány fontosat ezekből.

Egy vezetőnek de sokszor egy beosztottnak is szüksége van ezekre a "képességekre", hogy érvényesíteni tudja akaratát vagy ötleteit. Mivel egy munkahelyen több emberrel dolgozunk együtt, mindenféle típusú és gondolkozású kollégával szót kell érteni egy fontos döntés megbeszélésénél. 

Meggyőzés

Észérveket sorakoztatunk egymás után, próbáljuk meggyőzni a másik felet a saját igazunkról, hogy úgy végezze el az aktuális feladatot, ahogy mi szeretnénk. Próbálunk az eszére hatni, pedig a legtöbb ember a "szívére" hallgat és érzelem alapú döntéseket hoz. Azt is érdemes megjegyezni, hogy a saját ötleteinket eleve jónak tartjuk és próbáljuk is érvényesíteni, míg mások ötletét nehezen fogadjuk el. Így nem mindig ez a legcélravezetőbb módszer, de érdemes ezzel kezdeni egy vitás helyzetet, mert ez a legbarátságosabb módja a befolyásolásnak. Szóval csak állj ki és tedd oda magad!

Manipuláció

Gondoljunk csak arra, mikor különböző reklámok akarnak meggyőzni minket egy termék hatásáról vagy erejéről. Ilyenkor indirekt módon az érzelmeinkre hatnak, hogy mennyivel jobb lesz nekünk ha megvesszük az adott árut. Ezért a manipuláció persze felvet néhány etikai kérdőjelet, de vállalati szinten azért megjelenhet. A manipulátor érzelmi alapon próbál meggyőzni: "jobb lesz neked mert több lesz a fizetésed és a gyereket elviheted lovagolni" vagy "több szabadidőd lesz kipihenni végre magad" - érveit érzéseinkhez köti, hogy ezáltal érzelmi alapon meghozzuk döntéseinket, az ő javára. 

Kérdezés

Ahogy fentebb említettük, az emberek nem nagyon adják be a derekukat más ember ötleteinek, viszont kérdezéssel el tudjuk terelni az adott embert egy irányba és ha ő ismeri fel a problémát, nagyobb kedvel fog részt venni a megoldásában is. Ezzel is manipulálunk picit, viszont barátságosabb módon, hisz azt akarjuk, hogy a társak is részt vegyenek az adott feladatban. Célravezető megoldás, csak jól kell kérdeznünk. Érdemes felkészülni az adott problémábó, témából és sorra venni a lehetséges kérdéseket.

Persze a befolyásolásnak több módja is van. 


pixabay

Robert B. Cialdini alapelvekben gondolkodik és azt kutatja, hogy mitől leszünk együttműködőbbek vagy mitől csináljuk meg a ránk kiszabott feladatokat. Hatás című könyvében beszél arról, hogy kutatásai alapján az emberek közti külső befolyást erősítő konkrét tényezők a következők: a kölcsönösségelve, a következetesség elve, a társadalmi bizonyíték elve, a vonzalom elve, a tekintély elve és a hiány elve.

1. A kölcsön visszajár

A kölcsönösség elvében azért segítünk a másikon mert bízunk abban, hogy minket is hasonlóképp visszasegít majd valaki. A legtöbb ember, amikor elfogad egy szívességet, kötelezettséget érez, hogy ezt majd neki is vissza kell adni, erre az érzésre építenek sokan, így sokszor aránytalan viszonzás történik. 

2. Következetesség a meggyőzéshez elengedhetetlen

Aki következetes, az kevésbé hezitál egy-egy döntés előtt, az élet minden területén gyorsan dönt. Egy vitás helyzetben a meggyőzéshez fontos tulajdonásg a következetesség mert a környezet is pozitívan értékeli azt az embert, aki megbízható és pontosan tudja hol tart az adott feladatban. 

3. Társadalmi bizonyíték

Az emberek inkább hallgatnak a mások által hallott információkra, mintsem felkutassák a szükséges infókat és az alapján döntenének. Például egy kolléga ugyan azt csinálja, mint a mellette ülő, csak hogy jó fényben tüntesse fel magát. Adományozik, mint a többiek de csak azért, hogy kedveljék a kollégák. 

4. Tekintély elve

Sok esetben azért nem merünk véleményt mondani, mert félünk a felttünk álló vélt vagy valós pozíciójától és ez azélet minden területére igaz. Gyerekkorunk óta hallhatjuk azt, hogy ha a hierarchiáknak engedelmeskedünk és elfogadjuk azokat, messzebb juthatunk az életben. A legegyszerűbb mikor valaki a tekintély szimbólumait használja, legyen az rang, pozíció vagy valamilyen státuszszimbólum, a beoszott máris elvégzi a feladatot. Persze ilyenkor érdemes a dolgok mögé nézni és megállapítani vélt vagy valós tekintélynek akarunk megfelelni.

5. Hiány elve

Ha valamit eddig korlátlanul elértünk és most megvonják, automatikusan nagy érdeklődést vált ki. Erre építenek az értékesítők. Kapcsolataikat bevetve megsúgják a nagyobb partnereknek, hogy ez a termék jó ideig nem lesz elérhető és érdemes lenne rendelni. Megindul a versengés a nagyobb cégek között mert azt kezdik érezni, hogy szükségük van az adott termékre, pedig lehet, hogy alapvetően tudnák pótolni. 

Cialdini felmérése arra hívja fel az emberek figyelmét, hogy vegyék észre, mikor olyan dologra akarják őket rávenni, amit maguktól nem tennének meg. Persze nem akar a markentingesek, menedzserek és ügynökök ellen beszélni, hisz ez a tanulmány nekik is ugyan úgy szól.