Jelölt szervezetek, figyelem: így pályázhattok az Új Nemzedék Díjra!

16/10/03 hétfő
ujnemzedek.hu
A díj alapításának szándéka a társadalmi hasznosulás szempontjából látható, már befektetett erőfeszítések díjazása, támogatása.

Az Új Nemzedék Díj általános célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan együttműködésen és önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív kezdeményezések, amelyek az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával valósulnak meg.

2016-ban egy nyertes szervezet vagy informális csoport projektje kerül elismerésre három kiemelt terület: innováció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésével. 

Hogyan jut el a projekt az értékelésig?

Első lépés - töltse ki az űrlapot!

Az ön szervezetének/informális csoportjának projektjét egy magánszemély az Új Nemzedék Díjra jelölte. Amennyiben elfogadja a jelölést, a szervezetnek, vagy informális csoportnak be kell mutatni a projektet az alábbi űrlap kitöltésével.

Amennyiben nem fogadja el a jelölést, kérem, jelezze írásban s akkor nincs több dolga.

A projektet az alábbi szempontok alapján mutassa be:

Szempont elnevezése

Szempont rövid bemutatása

Elérhető pontszám

Innovativitás

(2000 karakter)

A projekt bemutatása során térjen ki arra, hogy Ön szerint mitől innovatív, újszerű a projekt. A szervezet (alaptevékenységeihez képest is) az újszerűséget minél több szempontból mutassa be! A célcsoport elérésére, bevonására milyen online kommunikációs csatornákat használ?  Milyen kreatív formában alkalmazza őket? Továbbá kérem, mutassa be a személyes megszólítás (offline) eszközeit, platformjait is.

50

Együttműködés

(2000 karakter)

Kérem, mutassa be a projekt során milyen partnereket vont be az előkészítésbe és a megvalósításba. Térjen ki az ágazaton belüli és más ágazatokkal, szektorokkal történő együttműködésekre is (gazdasági, állami civil). Mutassa be, milyen szükségletekre reagál a projekt. (Országos projekt esetén, az országos, lokális projekt esetén, a helyi szükségletekre adott válaszok alapján.) A projekt megvalósítása során van-e együttműködés a generációk között? Megvalósul-e a projekt során társadalmi szempontból hátrányos helyzetűekkel való együttműködés. Hozzájárult-e a projekt ifjúsági közösségek létrejöttéhez?

50

Önkéntesség

(2000 karakter)

Kérem, mutassa be az önkéntesség szerepét a projektben. Mutassa be az önkéntesek által végzett tevékenységeket. A projekt megvalósítói között milyen arányban és számban voltak önkéntesek, A résztvevő önkéntesek kaptak-e felkészítést, képzést a projekt során, kaptak-e visszacsatolást a munkájukról? Az önkéntesek bevonására használtak-e bármilyen önkéntes adatbázist?

50

A projekt társadalmi hatásai

(1000 karakter)

Kérem, mutassa be elérték-e a kitűzött célokat megvalósítás során. Méri-e az eredményeket, kommunikálja-e őket? ? Mutassa be történt- e bármilyen mérési folyamat az előkésztés vagy a zárás során. Továbbá a projekt eredményeit láthatóvá teszi-e, ha igen, ezt milyen módon kommunikálja?

Mutassa be a projekt szakmai hatásait. Fenntartható-e (nem környezeti szempontból) a projekt? (pl: szakmai és financiális szempontok)

Térjen ki arra, hogyan adaptálható a projekt.

Mutassa be, melyek a projekt rövid és középtávú hatásai.

50

A projekt rövid, lényegre törő bemutatása

(500 karakter)

Annak összefoglalása, hogy miért erre a projektre szavazzanak. Fontos, hogy ez a leírás a kisfilm mellé kerül feltöltésre, így az értékelés utolsó szakaszában a külső szemlélők ez alapján fogják megismerni a projektet.

Nem pontozott szempont.

(Az értékelés szempontjait, az 1. sz. mellékletben találja.)

Második lépés - Készítsen kisfilmet!

Kérem, készítsen egy maximum 1 perces kisfilmet a fentebb bemutatott projektről.  (Tehát nem a szervezetet, hanem a jelölt projektet kell bemutatni!) A kisfilm az együttműködésen és önkéntes tevékenységen alapuló innovatív kezdeményezéséről kell, hogy szóljon, amely az ifjúsági korosztályt szólítja meg és a célcsoport bevonásával valósult meg.

Harmadik lépés: töltse elkészült filmet!

A projektet bemutató, max. 1 perces kisfilmet, töltse fel a Youtube-ra.

Negyedik lépés – illessze be a film linkjét!

A Youtube-ra feltöltött film linkjét illessze be az on-line űrlapba!

Ötödik lépés: küldje vissza az űrlapot!

Ha az űrlapot értelemszerűen kitöltötte, nincs más dolga, mint véglegesíteni és visszaküldeni az űrlapot.

Az elküldés határideje: 2016. október 12.

3.Hogyan lesz ebből Új Nemzedék Díjas projekt?

3.1.Első forduló - a beérkezett projektek előzetes szakmai értékelése

A projekt bemutató leírása és a kisfilm alapján, 5 fős belső szakértői csoport értékeli, pontozza és kiválaszt maximum 30 projektet, melyeket a legjobbnak ítélnek meg a beérkezettek közül.

A döntés várható határideje: 2016. október 17.

 

3.2.Második forduló - a legjobb projektek kiválasztása nyílt szavazásra

A projekt bemutató leírás és a kisfilm alapján, 7 fős - belső és a témaköröknek megfelelő külső - szakemberekből álló csoport az előzetesen már szakmailag legjobbnak ítélt 30 projekt közül, maximum 10 projektet közönségszavazásra bocsát.

A döntés várható határideje: 2016. október 22.

 

3.2.Harmadik forduló – nyílt szavazás

A legjobb projekteket bemutató filmeket és a hozzájuk tartozó rövid leírásokat feltöltjük a www.ujnemzedek.hu oldalra és közönségszavazást hirdetünk. A szavazás ideje alatt legtöbb szavazatot elért projekt kapja meg a 2016. év Új Nemzedék Díj címet és a vele járó jutalmat.

A szavazás várható időtartama: 2016. október 24 - november 6.

 

Eredményhirdetés és díjátadás

Az eredményhirdetésre és díjátadásra 2016. december 15-ig kerül sor. A részletekről a szervezők minden pályázót értesítünk.

 

5.Nem tudjuk a projektet támogatni, amennyiben a megvalósítás módja vagy eredménye…

… bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;

… alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;

… politikai aktivitásnak, vagy politikai kampánynak minősül;

… a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek és értékeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

 

 

 További információ kérhető:

Majzik Balázs

Telefon: +36 30 39 66 748.

E-mail: majzik.balazs@unp.hu

A megyei közösségi terekben: http://ujnemzedek.hu/kozossegiterek/

Budapest, 2016. 10.03.

1.sz. melléklet

Értékelési szempontrendszer

 

Értékelési szempont

Pontozás

Innováció

Kreatív ötlet, újszerűség

15

Kreatív online eszközök

15

Kreatív offline eszközök

20

Innováció összesen:

50

Együttműködés

Szakmai együttműködések

20

Területi alapú együttműködések, megalapozottság

10

Generációs együttműködések

10

Hátrányos helyzetű fiatalok a projektben

10

Együttműködés összesen:

50

Önkéntesség

Önkéntesek bevonása

10

Önkéntesek aránya

10

Önkéntesek felkészítése

10

Önkéntesek mentorálása a projekt során

10

Visszacsatolás

10

Önkéntesség összesen:

50

Társadalmi hatások

Kimeneti eredmények

10

Fenntarthatóság

15

Szervezeti tudatosság/misszióvezéreltség

10

Adaptálhatóság

15

Társadalmi hatások összesen

50

Elérhető maximum pontszám:

200