Miért hasznosak tehetséggondozó programok?

17/12/18 hétfő
ujnemzedek.hu
A tehetséges fiataloknak odafigyelésre, biztatásra, szakmai támogatásra folyamatosan szükség van, erre számos tehetséggondozó program és pályázat ad lehetőséget. Hogy pályázhatsz? Kiknek szól? És egyáltalán mit takar? Ebben segítünk most neked.

Mit jelent az, hogy tehetség?

A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott. Ez a modell négy összetevőjét emeli ki a tehetségnek:

 • átlag feletti általános képességek,
 • átlagot meghaladó speciális képességek,
 • kreativitás,
 • feladat iránti elkötelezettség összessége.

Mit takar egy tehetséggondozó program?

tehetséggondozó gyakorlati munkának a tehetségek felismerése és megtalálása a legnehezebb része. Olyan dolgokat kell figyelembe venni mint: 

 • Az azonosításhoz a korábban bemutatott Renzulli-féle modellt kell figyelembe venni.
 • A tesztek segítenek ebben, de mivel a tévedés lehetősége fennáll náluk így nem jelenthetnek egyedüli megoldást.
 • A tehetség sokszor megvan az egyénben, de mivel lehet, hogy még nem tudott kibontakozni, így felszínre kell segíteni.
 • A képesség és a teljesítmény két különböző dolog és nem meglepő az sem, hogy gyakori az alulteljesítő tehetséges gyerek.
 • Fontos, hogy minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat a teljesítményéről, képességeiről, mert annál megbízhatóbban tudjuk azonosítani. 

A tehetséggondozó programok céljai között szerepelnek:

 • a tehetséges gyerek és fiatalok erős oldalának fejlesztése,
 • emelett fontos és hasonló hangsúlyt kap a gyerek gyenge oldalának fejlesztése is 
 • megfelelő „légkör” megteremtése, amihez hozzájárulnak a pedagógusok és a fejlesztő szakemberek is, hogy megteremtsék a megfelelő légkört 
 • fontos a pihenés és a feltöltődés is a gyerekek számára, ezért biztosítani kell nekik szabadidős, lazító programokat is, amelyek feltöltik vagy pihentetik őket

Mik azok a tehetségpontok?

A Matehetsz Tehetséghálózat csomópontjai a tehetségpontok. A tehetségpontok alapítását a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közel tíz éve kezdeményezi és támogatja mind Magyarországon, mind a határon túli magyarlakta részeken. A tehetségpontok alapfeladata a tehetségek felismerése, az optimális fejlődésük segítéséhez szükséges állapotfelmérés (személyes és környezeti erősségek, gyengeségek), a tehetség-tanácsadás mind a tehetségígéret, mind a környezetében érintett pedagógus, szülő számára.

A tehetségpontok további feladata a különböző adottságaikból és tapasztalataikból adódó eltérésekre épülő, hálózatban való együttműködés. A tehetségpontok célja, hogy hatékony segítséget adjanak az érdeklődő fiataloknak,  valamint az érintett pedagógusoknak és szülőknek a fiatal tehetségének felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ennek érdekében a tehetségpontok juttassanak el hozzájuk minél teljesebb és minél személyesebb információkat a különböző tehetséggondozó lehetőségekről.

A tehetségpontok figyelemmel kísérik az intézményi/szervezeti, települési, térségi és a regionális tehetséggondozó kezdeményezéseket és segítik ezeket abban, hogy minél intenzívebb kapcsolatrendszert tudjanak kiépíteni egymással, a tehetséges fiatalokkal, a tehetséges fiatalok környezetével, a tehetséggondozásban jártas szakemberekkel, és a tehetséggondozást segítő önkormányzati, egyházi, civil szervezetekkel, vállalkozásokkal és magánszemélyekkel. Helyi integráló szerepük mellett pedig maguk is részei a Matehetsz Tehetséghálózatnak, melyben a csomópontok szerepét töltik be az információk áramlásában és feldolgozásában. 

Ide kattintva megtalálod a tehetségpontokat, szerte az országban. Ezen az oldalon pedig minden információt elérsz, ami a regiszttrációhoz szükséges. 

Milyen korban vannak tehetséggondozó programok?

A fejlesztő munka legnehezebb része az, hogy milyen életkorban kezdjük el a speciális tehetségfejlesztést. Ez azért is nehéz mert nem mindegy, hogy az adott gyerek mikor kerül fejlesztő közegbe. Az sem jó, ha túl korán kezdjük ezt a munkát, de az sem, ha átlépjük vagy kihagyjuk a szenzitív korszakot a speciális képzés során.

Nehéz pontosan megfogalmazni, melyik a legideálisabb időszak a gyerek életében, amikor el kell kezdeni a közös munkát, hiszen ez magától a speciális képességtől függ és annak észlelésétől. Hogy jobban megértsük a helyzetet, tudnunk kell, hogy különböző tehetségek körülbelül mikor mutatkozhatnak a gyerekeknél. A zenei, matematikai, bizonyos mozgásbeli tehetség stb. már óvodáskorban megjelenhetnek. Ezek programszerű egyéni fejlesztése már ekkor elkezdhető, sőt fontos is, hogy elkezdődjön, mivel ez lesz az úgynevezett „alapozó” korszak. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy ebben a korban még nem szabad „elkülöníteni” a tehetségesnek látszó gyerekeket, mivel ebből sok probléma adódhat.

tehetséggondozó program
Nehéz meghatározni, mikortól kell egy gyermeknek tehetséggondozó programban részt venni, hiszen ez az ő speciális képességétől függ. 

Kisiskolás korban is korai még a speciális osztályok alkalmazása. Ha úgy véljük, hogy tehetséges gyerekkel van dolgunk, akkor matematika, nyelv és egyéni programokkal lehet a fejlesztést megoldani.

A gimnáziumi osztályok már megfelelnek a hatékony speciális tehetségfejlesztésnek. Ez az a kor, amelyben megjelenik a speciális tehetség. Ha megtaláltuk a tehetséget speciális csoportokban kell továbbfejleszteni. Ezek jelentik konkrétan a fakultációkat, tagozatokat, speciális osztályokat, mentor-programokat. 

A tehetség kibontakoztatásában a legfontosabb állomást pedig a felsőoktatás jelenti. Hiszen az itt megszerzett végzettségük a BA-n és MA-n át a PhD-ig terjedhet. Ez határozza majd meg, hogy milyen munkát választanak és merre haladnak tovább az életben. 

Milyen támogatott tehetséggondozó programok vannak?

További infók a szervezetekről és programjaikról, itt olvashatók. 

Ha képezni szeretné valaki magát, merre induljon el?

Érdemes a helyi önkormányzatoknál, iskoláknál érdeklődni, vagy fekeresni a Tehetségsegítő Tanácsokközül a legközelebbit vagy a számunkra legkedvezőbbet.

A cikk megírásában is segítségünkre volt az alábbi oldal, ezt is érdemes felütni és böngészgetni, hiszen pont a tehetségek felfedezésére és segítésére hívják fel a figyelmet és adnak hozzá segítséget.