Ha jól tanulsz, ezek az ösztöndíjak járhatnak neked!

20/02/05 szerda
ujnemzedek.hu
Ha államilag finanszírozott felsőoktatási képzésben veszel részt, ezekre az ösztöndíjakra biztosan igényt tarthatsz:

 

1.       Tanulmányi ösztöndíj

A hatályos 51/2007-es kormányrendelet értelmében csak az a hallgató részesülhet tanulmányi ösztöndíjban, aki államilag támogatott, teljes idejű képzésben vesz részt. A juttatást nem szükséges megpályázni, az adott képzésben részt vevő, egy évfolyamba járó hallgatók közül az kapja meg, aki a legutóbb befejezett félévben az évfolyamátlagnál jobb tanulmányi eredményekkel rendelkezik. A „sima” tanulmányi ösztöndíj mindig az ezt követő szemeszterre szól.

Fontos megjegyezni, hogy az elosztási elvek nem azonosak a felsőoktatási intézményekben, így az ösztöndíjak mértékei is eltérőek. Az ösztöndíj összege függ az államilag támogatott hallgatók számától, a hallgató által felvett kredittől, illetve a hallgatóval azonos csoportban lévő hallgatók teljesítményétől is.

 

2.       Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Elnyerésének rendjét és feltételeit a már korábban említett kormányrendelet szabályozza. Az ösztöndíjat költségtérítéses, államilag támogatott, teljes idejű képzésen tanuló alap-, illetve mesterszakos hallgató pályázhatja meg, amennyiben legalább két félévre aktív státuszban bejelentkezett, és 55 kreditet teljesített. A juttatást általában a legjobb tanulók szerzik meg,azonban erőfeszítéseik megtérülnek, hiszen a megszerzett pénzösszeg - havi 40000 ft - viszonylag magasnak mondható. Az ösztöndíj presztízsét jól érzékelteti, hogy a hallgatók csupán kis hányada nyerheti el, ezzel biztosítva maguknak a támogatást.

 

3.       Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Ezt az ösztöndíjat azok a hallgatók nyerhetik el, akik "tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet" folytatnak, vagyis az egyetemen valamilyen közösségi szolgálatot - legyen szó például szervezésről, vagy szervezeti munkában való részvételről - végeznek. A juttatás meghatározott időre szól, havonta vagy egyszeri alkalommal folyósítják. Az ösztöndíj elnyeréséhez szükséges kritériumok intézményenként változhatnak, ezekről érdemes az adott egyetemen vagy főiskolán tájékozódni

 

forrás: https://tka.hu/nemzetkozi/6399/teljesitmeny-alapu-osztondijak