EFOP Mentorálás

Tisztelt Projektmegvalósító!

Az Új Nemzedék Központ nevében ezúton gratulálok Önnek az EFOP-1.2.2-15 kiírásra benyújtott nyertes pályázatához!

A pályázati felhívásnak megfelelően a projekt megvalósításának feltétele az Új Nemzedék Központtal történő folyamatos szakmai együttműködés, mely során intézményünk ifjúságszakmai támogatást nyújt a projektmegvalósítók számára, valamint adatszolgáltatást kér a vállalt számszerűsített szakmai elvárások, indikátorok, szakmai tevékenységek előre haladásáról.

Az együttműködési megállapodás előkészítése érdekében kérjük, 2017. február 12. éjfélig szíveskedjenek a projekt:

 

 

 

Megköszönve együttműködésüket, pályázatuk megvalósításához sok sikert kívánunk!

 

Budapest, 2017. január 04.   Ekler Gergely, ügyvezető

 

Együttműködés az EFOP 1.2.2-15 pályázati konstrukció nyertes projekt megvalósítóival

 

Az Új Nemzedék Központ (ÚNK) az Új Nemzedék Újratöltve projekt keretében együttműködést alakít ki az EFOP 1.2.2-15 pályázati konstrukció nyertes szervezeteivel. Az együttműködés célja az ifjúsági célcsoportot érintő fejlesztések eredményeinek bemutatása, a megvalósítók közötti párbeszéd, tudás és tapasztalat megosztás elősegítése, módszertani segítségnyújtás a sikeresebb pályázati program megvalósítás érdekében. 

Az ÚNK az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a konstrukciónyertes szervezetek számára:

  • elektronikus felület kialakítása a nyertes projektek eseményeinek, eredményeinek bemutatására
  • pályázati program folyamatkísérés - a megvalósulás támogatása
  • módszertani támogatás és információ szolgáltatás – a projektet megvalósító munkatársak szakmai támogatása a hatékony projektmegvalósítás érdekében
  • képzések, szakmai találkozók és események szervezése a nyertes projektek munkatársainak
  • szervezetek közötti együttműködések támogatása, hálózatfejlesztés - ifjúsági szervezetek együttműködésének kialakítása, fejlesztése

Az együttműködés első lépéseként ifjúságszakmai munkatársaink felveszik a nyertes szervezetek képviselőivel a kapcsolatot, illetve weboldalunkon keresztül folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az aktualitásokról.

Bővebb információ:
Majzik Balázs
majzik.balazs@unp.hu

 

________________________________________________________________________________________________________

Megjelent az Esély Otthon című felhívás
2017 január 17.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Esély Otthon” című (EFOP-1.2.11-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be (önállóan vagy konzorciumvezetőként):

Helyi önkormányzatok (GFO 321)

Kizárólag az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet:

    A támogatási kérelmet benyújtó település 3.000 – 20.000 fő állandó lakossal rendelkezik, vagy 3000 főnél kevesebb lakossal rendelkező járási székhely.
    A támogatási kérelemben szereplő településen a 18-35 éves korosztály száma csökkenő tendenciát mutat. {1}

Konzorciumi partnerként civil szervezetek, egyházi jogi személyek, nonprofit gazdasági társaságok, illetve önkormányzatok, önkormányzati társulások vonhatóak be (önkormányzatok, önkormányzati társulások akkor, amennyiben megfelelnek az önálló vagy konzorciumvezetőként támogatást igénylő vonatkozásában meghatározott feltételeknek).

    Egyéb egyesület (GFO 529)
    Egyéb alapítvány (GFO 569)
    Egyházi jogi személy (GFO 55)
    Nonprofit gazdasági társaságok (GFO 57)
    Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327)
    Helyi önkormányzatok (GFO 321)

Egy szervezet mindösszesen egy támogatási kérelemben vehet rész, támogatást igénylő vagy konzorciumi partner minőségben.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 06-tól 2019. március 06-ig van lehetőség.

További részletek itt találhatóak.